EXPERTISE OVERZICHT

Vergroot grip op uw organisatieprocessen!

De hoeveelheid data neemt dagelijks toe, explosief en onbegrensd. Veel organisaties zien door de bomen het bos niet meer of ontberen de kennis om hun data optimaal te benutten. Met als gevolg verminderde grip op hun vitale organisatieprocessen. Centennium heeft alle expertise in huis om al uw data- en informatievraagstukken vakkundig op te lossen – en helpt u graag.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bel ons op: 088 63 63 200 of mail: sales@centennium.nl

EXPERTISEGEBIEDEN

Data- en informatiemanagement is een breed containerbegrip en bestaat uit een groot aantal specifieke deeldomeinen, die we binnen Centennium expertisegebieden noemen. Onze specialistische kennis en brede ervaring ziet op een groot aantal van deze domeinen, die we hier graag op een rijtje hebben gezet.

Big Data & Cloud

Big Data refereert aan de mate van volume, variatie, vluchtigheid, viscositeit, volatiliteit en veraciteit van de data. De ‘Cloud’ biedt computer-, software-, gegevenstoegang- en storage-services die geen kennis van eindgebruikers vereisen over hoe de services geleverd wordt.

Business Intelligence

Business Intelligence beoogt dat gebruikers op de juiste locatie tijdige, betrouwbare, begrijpelijke en eenvoudig te manipuleren informatie ontvangen, waarmee eventueel ook analyses uitgevoerd kunnen worden. Het stelt de gebruikers in staat om inzicht te verkrijgen in de bedrijfsvoering van een organisatie.

Data architectuur

Data architectuur is een samenspel van heldere regels, afspraken en best practices om aanbod en verwerking van data optimaal te faciliteren. Structuur, relaties, actualiteit, mutatiesnelheid, granulariteit en de verwachte toepassing bepalen mede hoe data wordt verwerkt in de data architectuur.

Data Governance

Data Governance is een datamanagementconcept met betrekking tot het vermogen van een organisatie om een hoge datakwaliteit te waarborgen gedurende de gehele levenscyclus van de data door richting en toezicht op databeheer te zetten, welke optimaal rekening houdt met de behoeften van een organisatie.

Data Science

Data Science maakt gebruik van wetenschappelijke methodes, processen en algoritmes om kennis en inzichten uit gestructureerde en ongestructureerde data te krijgen. Data Science is een succesvol concept om statistieken, data-analyse en aanverwante methoden te verenigen.

Data Virtualisatie

Data virtualisatie is elke benadering van data management waarmee een toepassing data kan ophalen en manipuleren zonder technische details over de data benodigd te hebben, zoals de opmaak bij de bron of waar ze fysiek staan, en die een enkel klantbeeld uit alle samengevoegde data kan leveren.

Data Visualisatie

Data visualisatie is het proces waarbij concepten, ideeen en feiten worden geinterpreteerd door middel van afbeeldingen of grafische voorstellingen. Datavisualisatie vergemakkelijkt het begrip van de onderliggende data door deze te presenteren in een visuele samenvatting, zoals een grafiek.

Datawarehousing

Datawarehousing betreft de inrichting van een Datawarehouse omgeving. Een Datawarehouse is een dataverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hoc vragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast worden.

ETL

Extraction, Transformation & Load (ETL) betreft processen waarin data uit verschillende bronnen worden samengevoegd, verbeterd, verrijkt en opgeschoond. De data wordt vervolgens op dezelfde eenduidige manier vastgelegd en weergegeven om goed inzicht in alle beschikbare data te krijgen.

EXPERTISEROLLEN

Effectief data- en informatiemanagement kent een uitgestrekt speelveld, met tal van specialistische kennisgebieden, die elk eigen tools, technieken en methodieken herbergen. Centennium beschikt over een breed expertisefundament en veel van haar consultants zijn in meerdere rollen inzetbaar.

Adviseur / Auditor

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Analist

Het uitbreiden, borgen en delen van onze expertise vormt het fundament van onze dienstverlening. Wij adviseren en helpen bij het organiseren, structureren en analyseren van uw waardevolle data om tot tastbare inzichten en resultaten te komen.

Architect

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Beheerder

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Data scientist

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Docent / Coach

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Ontwerper

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Ontwikkelaar

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Projectleider / Scrummaster

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Tester

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

EXPERTISESERVICES

Centennium helpt organisaties optimaal gebruik te maken van beschikbare data en daaruit gegenereerde informatie, zodat hun vitale processen effectiever en efficiënter verlopen. Hiervoor biedt Centennium een groot aantal diensten aan, van tijdelijke inlening van individuele resources tot adviezen en projecten.

Advies

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Analyse

Het uitbreiden, borgen en delen van onze expertise vormt het fundament van onze dienstverlening. Wij adviseren en helpen bij het organiseren, structureren en analyseren van uw waardevolle data om tot tastbare inzichten en resultaten te komen.

Audit

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Development

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

DWH automation

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Interim capaciteit

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Opleiding en certificering

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Project Start Architectuur

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Roadmap in BI

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

Toolselectie

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.

EXPERTISEFUNDAMENT

Data(base) management, big data & cloud
SQL
– Oracle (Rdb, NoSQL, PL/SQL)
– Microsoft (SQL Server, Azure, T-SQL)
– IBM (Db2, Netezza)
– SAP (ASE)
– Teradata
– Snowflake
– Amazon
– Google
– MapR
– Cloudera
– MySQL
– PostgreSQL
– Hadoop HDFS
– Spark SQL
– Elasticsearch
– Splunk

Data kwaliteit, integratie & virtualisatie
– Oracle (ODI, Big Data SQL)
– Microsoft (DQS, SSIS)
– IBM (Infosphere, Data Virtualization)
– SAP (BODS)
– Informatica (DQ, PowerCenter, Data Services)
– SAS (DQ, Data Management, Federation Server)
– Talend (Open Studio)
– Tibco (Data Virtualization)
– Pentaho (Data Integration)
– Amazon Web Services
– Google (BigQuery)
– Red Hat Jboss
– Centennium Automation Tool (CDM/TBD)
– Datavault Builder
– FME

Rapportage, analyse & data science
– Oracle (OBIEE)
– Microsoft (Excel, SSRS, SSAS, PowerBI)
– IBM (Cognos, SPSS)
– SAP (BusinessObjects)
– Tableau (Prep, Desktop, Server)
– Qlik (QlikView, Qlik Sense)
– SAS BI
– Tibco (Jaspersoft, Spotfire)
– Pentaho BI
– Google (Data Studio)
– RapidMiner
– Alteryx

Programmeertalen
– R
– Python
– Java
– .NET

REGULUSWEG 5  | 088 63 63 200  | SALES@CENTENNIUM.NL
WWW.CENTENNIUM.NL